Skip to main content
Facebook logo
:::首頁 > 資訊公開 > 政府公開資訊 > 組織執掌與聯絡方式

職掌(各科室簡介)

Cited (7)
Forward
Print
LastUpdate:2020/3/5 10:05:31
Hits:8299
內科部 外科部 婦兒科 其他科
(一) 一般內科及高齡醫學 (一) 骨科 (一) 婦產科 (一) 中醫部
(二) 新陳代謝科

(二)

神經外科 (二) 小兒科 (二) 復健科
(三) 免疫風濕科 (三) 一般外科     (三) 耳鼻喉科
(四) 胸腔內科 (四) 直腸外科     (四) 眼科
(五) 心臟內科 (五) 泌尿外科     (五) 牙科
(六) 神經內科 (六) 整形外科     (六) 藥劑科
(七) 肝膽腸胃科         (七) 放射科
(八) 腎臟內科         (八) 檢驗科
(九) 感染科         (九) 護理部
(十) 血液腫瘤科         (十) 營養科
(十一) 家庭醫學科         (十一) 精神科